Privacy

Privacybeleid

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Sprank Interieurprojecten, de gebruikers van de apps van Sprank Interieurprojecten, de klanten van Sprank Interieurprojecten en hun relaties, de bezoekers van evenementen van Sprank Interieurprojecten en verder alle personen van wie Sprank Interieurprojecten persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Sprank Interieurprojecten.